Archief van de maand: maart, 2021

Hoe bouw je een brug terwijl je erover loopt?

‘De brug bouwen terwijl je er over loopt’ verwijst naar het leiderschapsmodel van Robert Quinn. Leiderschap gaat volgens hem niet alleen over ‘slim’ nadenken, competenties, technieken of posities. Het gaat veel meer over een ‘fundamentele, transformerende toestand’. Waarin mensen hun innerlijke wereld veranderen en daarmee ook de buitenwereld waar zij aan bijdragen.

Samenwerken

In gesprek met mensen die met ons willen samenwerken, merk ik dat ‘de brug bouwen’ als concept goed aanslaat. Ook blijkt dat mensen die er heel snel ‘ja’ op zeggen soms niet weten waar ze ‘ja’ op zeggen. Recent nog had ik zo’n gesprek waarbij een trainer verontwaardigd was over het feit dat ik al begonnen was met promoten terwijl ons product nog helemaal niet ‘klaar’ was. Toen ik haar vertelde dat het juist heel gebruikelijk is in trainingsland om al trainende je training te bedenken en aan te passen, reageerde ze verontwaardigd dat zij dit niet ‘professioneel’ vindt.

Spannend!

Ik was even uit het lood geslagen, maar realiseerde me al snel dat het vak van trainer wel degelijk de persoonlijke leiderschapsvaardigheden vraagt waar Quinn over vertelt. Bovenstaande reactie, dat de brug bouwen terwijl je erover loopt als een niet serieuze manier van werk verrichten wordt beschouwd, is spijtig. Vooral als je je realiseert dat authenticiteit en kwetsbaarheid nodig zijn om aan te sluiten bij de ander. Alles van te voren bedenken en aftimmeren maakt van je samenwerkingspartners, deelnemers en klanten misschien snel tevreden volgelingen, maar bij een professioneel trainer past het niet. 

Meebewegen

Vaak ontdek je pas als je voor de groep staat of de ingeslagen weg de juiste is. Ik hoor regelmatig praktijkverhalen over weerbarstige deelnemers die het programma niet zien zitten. Verwachtingen die anders zijn, belangen die elkaar doorkruisen en een aandachtsspanne die korter of langer is dan wat je vooraf had bedacht. Een taakvolwassen trainer kan daarop inspelen door in samenspraak met de deelnemers de brug richting het doel te gaan bouwen. Daarbij hoef je niet direct alle antwoorden te hebben in de vorm van een plan B of C, maar stel je je open op en vertrouw je op je intuïtie en ervaring dat je het gezamenlijke doel gaat bereiken. Dat is pas spannend en belonend!

Trainer worden in 2021 

Niemand weet nog precies wat opdrachtgevers verwachten van een trainer van de toekomst: wordt het online, op de werkplek, persoonlijk of juist afstandelijke e-learning? Iedere trainer-van-de-toekomst zal daar een eigen draai in moeten vinden. Dat trainen niet zonder ICT kan plaatsvinden na dit jaar waarin iedereen heeft kunnen proeven van online effectiviteit en frustraties, lijkt een uitgemaakte zaak. Blended on- en offline, sociaal leren is een blijvertje dat je samen met je deelnemers vorm geeft, niet iets wat van tevoren al helemaal af hoeft te zijn.