Archief voor categorie: Trainer|Adviseur

Deze vraag stelde ik aan Mieke Tummers, oprichter van de Trainersapotheek en reisleider bij de TrainersAcademie. Tijdens de themareis die zij verzorgt houdt in dat zij vier weken aan de slag gaat met deelnemers die de opleiding professioneel trainer volgen en die willen leren hoe je op een effectieve manier je trainingen leuker en effectiever kan maken. Ergens veel van af weten geeft namelijk geen garantie tot een effectief trainingsprogramma.

Valkuilen

Als je Mieke vraagt wat de valkuilen zijn waar trainers meestal in stappen bij het ontwerpen van training, dan aarzelt ze niet lang om tot een mooie top 3 te komen:

 1. Als je een training gaat geven ben je vaak expert op het thema waar je training over gaat. Je deelnemers zijn, in principe, beginners. Hoe daal je af naar dat niveau zodat je van daaruit kan invoelen wat de behoeftes zijn van een beginner?
 2. Een bekende valkuil is dat trainers hun programma vaak te vol bouwen waardoor ze niet verder komen dan het vluchtig ‘aanstippen’ van onderwerpen waardoor geen diepgang wordt bereikt
 3. Nummer 1 en 2 samen kunnen ervoor zorgen dat er geen samenhang is tussen de verschillende onderwerpen en je training niet logisch is opgebouwd.

Waarom deze themareis?

‘Deze reis is bedoeld voor mensen die gevraagd zijn een training te geven over iets waarvan ze veel afweten, zeg maar expert in zijn’ zegt Mieke. ‘Ik help ze om van de vele ideeën die ze hebben, een gestructureerd, effectief programma te maken. Ik laat je zien dat je met een paar logische stappen een programma kan maken waar je concrete leerdoelen mee kan behalen’.

Zo ontwerp je materiaal dat je voor meerdere doelen kan gebruiken: webinar, workshop of meerdaagse training, wat heb je nodig?

Wat zouden redenen kunnen zijn om deze reis niet te volgen?

Als je een entertrainer bent en je elke keer een vaststaand verhaal afdraait en je dus vooral een ‘boodschap’ uitzendt, dan hoef je deze reis niet te volgen. Ook voor teamtrainers die gewend zijn te werken met wat zich voordoet in de groep en geen vast programma hebben, heeft deze reis geen toegevoegde waarde. 

Wat is er leuk aan het ontwerpen van een training?

Ultiem resultaat is dat je effect boekt met een door jou ontworpen training.. Een goed programma zorgt voor zelfvertrouwen en rust, zodat je makkelijker met en voor de groep kan werken. ‘Vooral de kick die je voelt als een nieuwe, door jouzelf ontworpen oefening goed werkt en het kwartje valt, daar doe je het voor’, aldus Mieke.

De ROI (Return on investment) van deze themareis?

De belangrijkste opbrengst van deze reis is dat je uit je valkuilen blijft en je daardoor een kwalitatief betere training ontwerpt en geeft. Dat zorgt ervoor dat je het gewenste resultaat behaalt en je vervolgopdrachten krijgt. 

Webinar 3 TopTips van Mieke Tummers

Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten over deze interessante themareis? Doe dan mee met de webinar op 25 oktober van 20 – 21 uur via zoom. Meld je aan via deze link

TOL

De online leeromgeving

Als opleider van trainers werk ik al sinds 2014 met een online leeromgeving. De zoektocht naar een bruikbare leeromgeving was er eentje van jaren, maar met vallen en opstaan kwam ik uiteindelijk terecht bij LearningStone. Een toegankelijke, laagdrempelige en makkelijk zelf in te richten online leeromgeving waar ik direct enthousiast over was.

Na aanmelding voor het gratis proefabonnement nam LearningStone contact op en was er al snel een afspraak gemaakt om het te hebben over mijn wensen en ideeën over hoe ik de leeromgeving wilde inzetten tijdens de opleidingen.

Vol overgave begon ik nog diezelfde zomer ervoor te zorgen dat de opleidingen keurig werden weergegeven in de cursustijdslijn inclusief opdrachten, hand-outs en zo meer. Het was verbazend makkelijk om het voor elkaar te krijgen en algauw voelde ik mij een ware expert in het werken met LearningStone.

Syllabus

Pas jaren later moest ik toegeven dat de invulling van de leeromgeving niet meer was dan de vervanging van de syllabus en het data-schema dat ik voorheen uitdeelde aan mijn deelnemers. Het scheelde wel heel veel inkt en papier van mijn printer, maar echt interactief kon ik het niet noemen. Dat kon beter en we hadden veel ideeën hoe we het anders konden doen. Maar zoals met alles; als er geen noodzaak is, dan schuiven dit soort taakjes lager en lager op je todo lijstje.

Verandering

Het werd 2019 en ik was nog steeds op zoek naar een betere invulling van de online leeromgeving. De opleiding, die eigenlijk alleen maar uit fysieke trainingsdagen bestond (20), kreeg ik steeds moeilijker verkocht. Toen ik meerdere keren te horen kreeg dat het aantal dagen veel te veel vergde qua tijd- en reisinvestering en doorslaggevend was om de opleiding niet te gaan volgen, concludeerde ik dat het roer om moest. In de maanden die volgden bedacht ik samen met een businesscoach hoe we de opleiding tot professional trainer compacter, effectiever en daardoor aantrekkelijker konden maken. Ik werd uitgedaagd om ‘al het bekende’ overboord te gooien en een compleet nieuw opleidingsconcept te bedenken. In het najaar van 2019 presenteerde ik het concept aan de trainers van de TrainersAcademie tijdens ons jaarlijkse overleg. Het idee dat de opleiding omgebouwd zou worden naar een blended leertraject, kon niet op bijval rekenen van mijn trainers. Uitspraken als ‘Annelies, wat wij doen kan niet online’ en ‘Trainen doe je voor de groep in een trainingszaal en niet achter een beeldscherm’, en zo nog meer, zorgden voor een spannende sfeer. Ik besloot ter plekke dat ik het misschien wat rustiger moest aanpakken en nam me voor om een heel jaar te gebruiken om het nieuwe concept te implementeren; deze verandering had meer tijd nodig.

2020

Corona brak uit en in één klap bleken een groot aantal trainers toch bereid om te schakelen naar online leren. Als paddenstoelen rees aanbod uit de grond over hoe je online behoorde te trainen, met slechts een virtuele vergaderruimte als plaatsvervanger voor het trainingslokaal. In principe vond ik het een mooie ontwikkeling; het enige waar ik moeite mee had was de vluchtigheid waarmee dit werd benaderd: vooral veel tips en tricks over hoe je het online gezellig en interactief kon houden. Opnieuw zag ik het fenomeen dat ik al eerder zag: allemaal achter dezelfde oplossing aanrennen waarbij de een het nog mooier kon verkopen dan de ander. Ik was op weg naar iets dat meer ‘body’ heeft, iets waar goed over is nagedacht en gedegen in elkaar steekt. Een online leeromgeving waar wij in 2016 al mee bezig waren, waarmee je deelnemers 24/7 kan ondersteunen was en is nog steeds geen gemeengoed. 

Ontwikkelversneller

Op het moment dat ik de bomen door het bos niet meer zag, kwam ik in aanraking met de Ontwikkelversneller, een organisatie die specialiseert in het faciliteren van on- en offline werken voor trainers, coaches en adviseurs. Via hen leerde ik hoe je van blended leren een feestje kan maken!

Blended leren met behulp van LearningStone volgens Annelies Tegel

Er is nog veel discussie over wat blended leren nu eigenlijk is en wat je ermee kan bereiken. Voor mij betekent een blended leertraject dat je de ideale combinatie maakt tussen on- en offline leren, met maximaal rendement voor de deelnemer en minimale tijdsbesteding door de trainer. Al snel was ik, samen met de Ontwikkelversneller, aan de slag om onze trainersopleiding om te zetten naar een blended leertraject. We hebben daarbij gewerkt vanuit een paar uitgangspunten:

 1. De deelnemer kan op elk gewenst moment starten met het leertraject.
 2. Gedurende het traject wordt de deelnemer ondersteunt bij het uitwerken van persoonlijke leerdoelen. 
 3. Onze trainers faciliteren we door 1 url voor de virtuele trainingszaal van de TA aan te houden en samen te werken binnen 1 workspace op LearningStone.
 4. Alle communicatie met de deelnemers verloopt via de leeromgeving 
 5. De deelnemer bepaalt zelf hoe het traject is samengesteld en kan dus in – en uitstappen terwijl de acht verschillende themareizen blijven doorlopen.

Onze blend

Om de nieuwe aanpak van woorden te voorzien hebben we gekozen voor de metafoor ‘reizen’. De opleidingsgids werd een reisgids waarin je kan lezen welke themareizen je kan meemaken. Aan alle aspecten van het trainerschap is gedacht en je gaat voor elk thema vier weken op reis met een eigen reisgezelschap. De sessies die je volgt zijn live online met tussendoor individuele opdrachten en coachgesprekken met de reisleider en reactie op datgene wat je aanlevert op LearningStone. De online leeromgeving is daarmee het thuishonk van de deelnemers waar zij reflecteren op datgene wat ze hebben geleerd tijdens de sessies en reageren op het werk van anderen. Er ontstaat op deze manier een heuse ‘leercommunity’ die zeer stimulerend voor het onderling contact is en daarmee de groepsvorming bevordert. Elke reis wordt geflankeerd door een reisverslag waarin de vorderingen worden bijgehouden en dat voor de reisleider helpt om te bepalen of de deelnemer zijn/haar certificaat behaalt of dat er nog actie nodig is. 

Fysieke training

Binnen elke themareis is rekening gehouden met één fysieke trainingsdag op de Bannink in Deventer. Tijdens deze dag, die je overigens ook via de stream kan volgen, komt de theorie samen en wordt er voornamelijk geoefend, geoefend en geoefend.

Het honk

Op dit moment werkt de TrainersAcademie met alle themareizen via LearningStone: de leeromgeving is hét honk waar alle reisleiders en deelnemers continu samen komen. Het is de plek waar alles staat wat je als deelnemer moet doen om je reis succesvol te doorlopen.

Of het nu de sheets van een presentatie zijn, instructiefilm, bijsturingsbericht, logboek, oefening of leesopdracht. De onderlinge communicatie is intens te noemen, frequenter en diepgaander dan ik gewend was tijdens de opleidingen van voor 2020. Vier weken bezig zijn en je onderdompelen in een trainersthema zorgt ervoor dat het geleerde beter beklijft en dat deze intense manier van leren ervoor zorgt dat je de stof internaliseert waardoor het sneller en effectiever kan worden toegepast.

Het honk is verplaatst van de fysieke trainingslocatie, een dikke klapper en een trolley vol lesboeken naar een centrale locatie: Onze online leeromgeving!

Wil je zelf ook gaan werken met een online leeromgeving, meer vrijheid en meer impact ervaren? Petra en ik delen alles met jou, zodat ook jij verder kan als zelfstandig werkend trainer / trainingsbureau in een tijd waarin men zo veel mogelijk thuis doet en liever niet in de auto stapt. 

accepteer

Elke adviseur kan trainer worden

In 2011 besloot ik, dat ik naast trainen ook wilde leren adviseren. Ik koos voor een opleiding tot gecertificeerd organisatieadviseur bij het SIOO. Al tijdens de eerste opleidingsweek kreeg ik het schokkende bericht dat uit onderzoek is gebleken dat circa 70% van de voorgenomen en door een adviseur begeleidde veranderingstrajecten mislukt!

Leg jij je daar zomaar bij neer? Ik stond te knipperen met mijn ogen en zoals je van een beginneling kan verwachten stelde ik de ene na de andere vraag: ‘Hoe komt dat dan? Wat kan een adviseur daar dan tegen doen? Is er ook onderzoek geweest naar de oorzaken?’ etc. Ik zag de ervaren adviseurs hun schouders ophalen, alsof zij zich er al bij neergelegd hadden.

Schoenmaker, blijf bij je leest

Mijn keuze voor die opleiding kwam voort uit de ervaring die ik had opgedaan als trainer: vaak werd ik gevraagd aan directietafels plaats te nemen, kreeg ik te horen wat het probleem was binnen het bedrijf en welke training zij er al voor bedacht hadden. Als ik dan ging doorvragen waarom zij dachten dat deze training de oplossing zou zijn, bekroop mij het ongemakkelijke gevoel dat ik eigenlijk niet capabel genoeg was om mij met organisatievraagstukken te bemoeien. Trouwens, de betreffende directie zag ik ook steeds ongemakkelijker op de stoelen schuiven bij al die vragen.

Waarom vertel ik je dit?

Zolang ik als trainer actief ben is er een discussie gaande over de effectiviteit van training. Er zijn mensen die beweren dat het geven van training geen aantoonbaar positief effect heeft op organisaties. Een gedegen onderzoek die deze bewering onderbouwt heb ik trouwens niet kunnen vinden, het tegenovergestelde wel. Dus waar komt deze mythe dan vandaan? Ik vind het opmerkelijk dat zowel adviseurs als trainers te horen krijgen dat hun werk zo weinig effect heeft.

Zou het zo kunnen zijn dat:

 • de directies waarvan ik te horen kreeg welke training ik moest uitvoeren om het probleem op te lossen, een onderliggend probleem wilden verdoezelen?
 • de slechte scoringspercentages van adviseurs voortkomt uit een gebrek aan empathie voor diegenen die de verandering moeten ondergaan?
 • de effectiviteit van trainingen omhoog gaat als de trainer kan toetsen of de voorgenomen training wel de oplossing is voor het probleem?

De kunst van het implementeren van verandering

De rol van een adviseur als raadgever is wellicht niet de beste manier om organisatieverandering vorm te geven. Een andere rol in het veranderproces, namelijk die van trainer/adviseur, is naast het geven van advies, ook het uitvoeren van training. Het goed weten is 1, kunnen implementeren is 2. Implementeren vraagt namelijk om synergie tussen adviseren en trainen.

Dat circa 70% van de voorgenomen en door een adviseur begeleidde veranderingstrajecten mislukt, daar leg jij je natuurlijk niet zomaar bij neer. Door het trainen van de mensen die de verandering gaan dragen, daalt jouw percentage ongebruikt advieswerk. Je zal dan wel moeten gaan begrijpen wat het met mensen doet om nieuwe routines, vaardigheden en samenwerking aan te leren. Een ander vakgebied dat ook om andere competenties vraagt, maar elke adviseur kan trainer worden. 

Stel: Je hebt het niet meer naar je zin in de baan die je al jaren doet. 

Op zoek naar groei, ontwikkeling en vooral plezier in je werk!

Het loopt niet lekker op je werk; ’s morgens al, als je net bent opgestaan zie je op tegen de dag. De passie die je ooit voelde voor het werk is verdwenen en het vlammetje is in de loop van de tijd  gedoofd. Je voelt de energie lekken als je denkt aan de lange dag die voor je ligt. Je neemt je voor het die dag gelijk te gaan regelen bij je leidinggevende: het roer moet om. 

Je bent een vrije geest, eigenwijs, onderzoekend, beweeglijk, alleen niet op je werk. 

Vitamine TA zou jou wel eens heel goed op weg kunnen helpen. Zou jij dolgraag verder willen ontwikkelen in een vak waar je jouw kennis en levenskunst in kwijt kan? Ergens in jou draait misschien nog  een programma dat zegt dat wat jij wil niet kan, dat je voor veiligheid moet kiezen, dat je pas serieus genomen wordt (en veilig bent) als je doet wat iedereen doet: volhouden.

Het idee om te gaan werken met een groep mensen die iets willen leren sprankelt en geeft je direct energie. 

Het gesprek met je leidinggevende over de mogelijkheid om training te gaan geven geeft je een prikkelend gevoel; het gevoel dat je krijgt als je iets nieuws, iets spannends gaat doen. Voor het eerst sinds lange tijd begint er weer iets te stromen bij je. Je popelt om jouw wijsheid en senioriteit door te geven aan mensen die daarin nog stappen willen maken. Mensen helpen zichzelf te ontwikkelen, hoe mooi is dat? En dan rijst de vraag: ‘Hoe moet dat? Hoe krijg je mensen in beweging om aan de slag te gaan? Hoe leren ze wat jij ze aanreikt? Wat is de crux? En hoe ga je dat leren?

Zoek een opleiding die past bij jouw (levens)wijsheid en ervaring zodat je ook gaat groeien als persoon. 

De grote valkuil is dan dat je een opleiding gaat zoeken die jou gaat opleiden volgens een bepaalde methodiek, een structuur waar je houvast aan lijkt te hebben, want: Als je een methode volgt, dan doe je het goed. Dan ben je braaf. Je hebt het in relaties gedaan, in je werk en zou het bij de keuze voor een opleiding zo weer doen. Een bepaalde duidelijkheid en structuur, dat is wat je nu denkt nodig te hebben om trainer te kunnen worden. Maar dat is niet wat je echt nodig hebt, want je bent al een volwassen professional. Als je behoefte hebt aan diepgang en beweging en ontwikkeling en je  eigen weg gaan, dan klopt dat volgzame gewoon niet meer. Sterker nog: je gaat er stuk aan als je dat niet krijgt. Dan blijf je dat vogeltje dat wegkwijnt in een kooitje en kom je in situaties terecht waarin je daadwerkelijk niet gezien wordt voor wie je bent en kan zijn. 

Dan zie je jezelf, al googelend, op zoek gaan naar een trainersopleiding. 

En al snel zie je door de bomen het bos niet meer, er is zoveel aanbod! Hoe weet je nou welke opleiding bij je past? Wat moet je kiezen? Totdat je een gratis online oriëntatie workshop tegenkomt met als onderwerp ‘Trainen als vak’. Die belooft dat je in drie uur tijd gaat ontdekken waar je staat als trainer en wat je nodig hebt om je te ontwikkelen. Je klikt op de inschrijf button en je meld je aan.

Afgelopen zaterdag was ik weer met Amai, onze Rhodesian Ridgeback, op hondentraining.

Een medecursiste vertelde mij behoorlijk radeloos te zijn geweest. Haar hondje van een half jaar gedroeg zich plotseling alsof ‘ie nooit iets geleerd had. Ze was zelfs in gevecht geraakt met het beestje. Ze had het helemaal gehad en had de les vorige week door haar man laten waarnemen. Ik suggereerde dat die mannen een voorsprong hebben met de hondenopvoeding, door hun zware stem en fysieke overmacht. Ondertussen trok Amai mij bijna onderuit op het modderige veldje. Ze glimlachte dankbaar voor deze opmerking. Maar trainer Ronnie had mij ook gehoord en was het er niet mee eens: ‘Er is een verschil tussen fysieke en mentale overmacht. Mannen hebben sneller de overtuiging dat het beestje zal luisteren, terwijl vrouwen daar minder zeker over zijn. Dat voelt zo’n hond feilloos aan.’

‘Oh, daarom komen er vooral vrouwen naar puppytraining’, grapte ik. We hadden de essentie te pakken: met hun ‘zekere’ uitstraling krijgen mannen makkelijker overwicht dan vrouwen. En natuurlijk helpen stem en fysieke uitstraling daarbij, maar die zijn niet doorslaggevend!

Ik herinner me nog Ronnie’s uitspaak over het verschil tussen willen dat je hond netjes naast je loopt of hopen dat ‘ie dat gaat doen. Daar zit dus het verschil tussen wel of geen leider zijn!

Toch zijn er onder de cursisten wel enkele mannen. Snappen die dan niet hoe je leiderschap toont? Als ik ze zie worstelen om hun hond netjes naast te zetten, denk ik inderdaad dat ze het niet hebben begrepen. Hun extra handicap is dat ze wel denken te weten wat leiderschap is, dus tips en adviezen in de wind slaan. Met als gevolg dat de hond niets begrijpt van het gedrag van zijn baasje. DWE is een mooie term voor dat euvel: ‘Dealing With Ego’.

Mijn conclusie? Leiderschap zit tussen de oren, het is een mentale conditie. Leiderschap is zeker niet voorbehouden aan mannen. Vrouwen zullen alleen bewust zichzelf ervoor moeten conditioneren terwijl het bij de meeste mannen als vanzelfsprekend gaat!

Elke zaterdagochtend gaan wij met Amai,onze Rhodesian Ridgeback, naar de puppytraining van onze stoere trainer Ronnie.

Vanochtend keek ik voor de zekerheid even op de Facebookpagina van Ronnie en daar stond dat alle lessen op zaterdagochtend 9 december niet doorgaan.

Nou vraag ik me af, gaan er bij jou ook wel eens trainingen niet door? En wat doe je dan?

Sommige deelnemers zijn blij wanneer er een training niet door gaat. Als bij Trainers Academie een opleidingsdag niet door gaat zijn onze deelnemers niet blij, dat weet ik wel zeker!

Ik heb het Amai proberen uit te leggen, maar zoals je op deze foto ziet probeert ze mij nog steeds over te halen om wel te gaan;-).

Ik ben benieuwd hoe jij omgaat met deelnemers die niet blij zijn wanneer jij een training annuleert?