Vlieguren

Vlieguren maken tijdens je opleiding bij de TrainersAcademie

Professioneel Trainer, MasterTrainer en Trainer|Adviseur

Voor elke leerlijn is praktijkervaring opdoen onontbeerlijk!

Waarom vlieguren maken?

De meeste volwassenen leren door te doen. Tijdens onze opleidingen Professioneel Trainer, MasterTrainer en Trainer|Adviseur vindt de transfer plaats van theorie naar praktijk tijdens het maken van vlieguren; ook wel ‘stage’ genoemd. De ervaring leert dat tijdens deze stage een steile leercurve zichtbaar wordt. Je maakt enorme sprongen en groeit in het trainer zijn.

Hoe vind je een plek om vlieguren te maken?

Je start met de voorbereiding voor een gesprek met Annelies Tegel. Hiervoor verzamel je:

  • tien namen van trainingsbureaus waar je wel voor zou willen werken
  • een top drie van type trainingen die je zou willen geven
  • een top vijf van onderwerpen /thema’s die je aanspreken

Je stuurt deze voorbereiding voorafgaand aan het gesprek naar Annelies; zij gaat kijken wie binnen haar netwerk aansluit bij jouw interesses. Tijdens het gesprek bespreken jullie samen de opties die zij voor je heeft en besluit jij welke optie je gaat uitnutten. Je neemt daarvoor zelf contact op met het bedrijf met de vraag of je vlieguren bij hen kan maken.

Waar moet een stageplaats aan voldoen?

  • de mogelijkheid om minimaal 20 dagdelen mee te lopen met een ervaren trainer
  • een stagebegeleider die met je meekijkt en je betrekt bij belangrijke activiteiten die van belang zijn voor je ontwikkeling als trainer
  • de mogelijkheid om een training mee te helpen ontwikkelen
  • de stagiair kan tenminste 2 x een wezenlijke bijdrage leveren aan de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van een training(straject) van de stagegever

Hoe werkt het voor de stage gever?

Vlieguren opdoen als trainer is nodig om ervaring op te doen. Bij je eigen organisatie of op een stageplek;

Wat fijn dat jij / jouw bedrijf de mogelijkheid wil bieden om onze trainers in opleiding vlieguren te laten maken!  

Tijdens de stage periode kan je de trainer-in-opleiding inzetten voor de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van een door jullie aangeboden training en/of trainingstraject. Vanuit de TrainersAcademie is jouw contactpersoon Annelies Tegel die als coach, samen met jou, de ontwikkeling van de tio volgt en monitort. Zij zal jou blijven betrekken bij de ontwikkeling door middel van evaluaties en het bijwonen van het examen.

Notabene

Zie de stageperiode ook als mogelijkheid om elkaar, vrijblijvend, goed te leren kennen. De stage gever kan door de bril kijken als toekomstig werkgever en voor de tio is het een mooie manier om te bepalen of het bedrijf bij haar/hem past.

Laat je helpen bij het vinden van een stageplek
Vlieguren maken

Vlieguren bij de TrainersAcademie

Laat je helpen bij het vinden van een stageplek!

Vlieguren zijn nodig om ervaring op te doen. Bij je eigen organisatie of een stageplek waar wij je aan kunnen helpen. Op je stageadres zoek je een stagebegeleider die de contactpersoon wordt voor de TrainersAcademie. 

Tijdens je stage lever je een wezenlijke bijdrage aan de trainingen die door hen verzorgd worden. Twintig dagdelen loop je mee met een ervaren trainer, waarvoor je een bijdrage levert aan de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van zijn/haar training.