Inhouse TrainersAcademie

Uw eigen TrainersAcademie!

Wilt u de TrainersAcademie met de blended lesmethode, de trainers, online leeromgeving, het curriculum en de steun van de TrainersAcademie naar u toe halen?

Dat kan!

Wij zijn uw partner in talentontwikkeling

Vanaf zes deelnemers kunnen wij u de expertise van de TrainersAcademie bieden, in uw eigen opleidings organisatie.

Kies de themareizen die voor uw organisatie relevant zijn en wij binden die modules samen tot één leerlijn die past bij uw huisacademie.

Begin bijvoorbeeld met een themareis voor medewerkers die u graag voor de klas zou zien staan, maar dit tot nu toe nog niet hebben aangedurfd. Door hen de ‘Reis van de Held’ te laten doen, ontwikkelt u een goed gemotiveerd team voor uw academie. Zo kunnen zij hun ervaring gaan delen en hun kennis doorgeven.

Vanaf vier themareizen is elke combinatie mogelijk. Om uw trainers ook het post-HBO erkende diploma Professioneel Trainer te kunnen bieden, raden wij u aan om de themareizen persoon van de trainer, groepsdynamica, trainingsdesign en training uitvoeren 2.0  in uw leerlijn op te nemen.

Nota bene:
Naast de themareizen bieden wij als verbindende schakel persoonlijke coaching, intervisie en een leerplatform in uw leerlijn.

Nota bene 2:
Het platform mag u daarna houden/verbeteren/uitbouwen. U kunt het gebruiken voor uw interne academie en uitbreiden met eigen trainingen zodat uw trainers hun werk met gemak blended kunnen uitvoeren.

… en bij personeelsverloop schrijft u die nieuwe collega gewoon in bij een groep van de TrainersAcademie zelf. Dan pakt die ook zo de draad op en draait al snel mee met de rest van uw trainersteam.

Beheer uw inhouse TrainersAcademie door:

  • een eigen workspace op LearningStone, de online leeromgeving waar wij mee werken.
  • uw eigen planning voor de themareizen wanneer het uw mensen goed uitkomt.
  • teamontwikkeling doordat de collega trainers-in-spe samen leren in 1 groep
  • het curriculum van de TrainersAcademie waarmee je stevige en zelfverzekerde trainers ontwikkelt.
  • bij een te kleine groepsgrootte, uw collega’s aan te laten sluiten bij de themareizen van de TA zelf – bijvoorbeeld voor nieuwe collega’s, als opvang van een zwangerschapsverlof of andere planningsproblemen.