Themareis Groepsdynamica

Diversiteit en groupthink

Het succesvol werken met een groep vraagt om kennis en ervaring met
groepsdynamische processen. Je leert de verschillende fasen van groepsontwikkeling te herkennen en daarbij ook de juiste interventies in te zetten. Hoe ga je om met diversiteit, weerstand en wat kan je doen als het ‘mis’ gaat met de samenwerking binnen een groep?